For våre kunder inviterer vi til webinar med tema:  Hvordan håndtere leiereduksjon i Fenistra

Vi opplever nå spesielle tider med nye utfordringer. I Fenistra merker vi at spørsmål rundt midlertidige endringer i avtalt leie er et svært aktuelt tema. Reduksjon av leie kompliseres ytterligere når vi også må ta hensyn til merverdiavgiften. Slike endringer kan løses på ulike måter i Fenistra Eiendom, og vi vil gjerne gi dere våre beste tips i den anledning.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å gjennomgå praktisk håndtering av «leiefritak». Dette er noe flere av dere har tatt i bruk lenge før den pågående pandemien, og vi opplever at det stadig stilles spørsmål om hvordan dette bør registreres i Fenistra.

Fenistra er opptatt av praktiske løsninger basert på den erfaringen vi opparbeider oss ute blant våre kunder. Dette er noe vi ønsker å dele med våre brukere i form av dette webinaret.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i gjennomgangen. Spørsmålene vil bli besvart skriftlig etter arrangementet.

Torsdag 26. mars klokken 10.00-11.00
Foredragsholder er Kristian Thorstensen
Pris per deltaker er kr. 950,-

Meld deg webinar her: