Har du  tilgang til vår nye kundeportal? 

Her kan du registrere din supportsak, følge hele saksgangen fra innrapportert sak,samt legge til endringer/kommentarer. 

Vi vil også legge ut nyheter, info om produkter, kunnskapsartikler, videoer, FAQs, brukerveiledninger, tips og triks etc. 

Kontakt support.fenistra@visma.com dersom du trenger tilgang