Da har du muighet til å se deg her:

Visma Real Estate Brukerseminar 9 juni 2021