Vi har utvidet vår utviklingskapasitet ytterligere.

Stian Skuland startet hos oss den 1.11.16. Han har en Bachelor i Informasjonssystemer fra Høgskolen i Sørøst-Norge/University of Central Oklahoma.
Stian sin nøkkelkompetanse er på frontend-utvikling. I Fenistra vil han jobbe med alle våre produkter, men hovedfokus være på vår skyløsning mire.no.

Vi ønsker Stian velkommen til oss!