Dato: 29.08.2019 09:00 - 15:00
Kurssted: Brynsveien 11

Kurset i budsjettering er for deg som skal utføre selve budsjetteringen i Fenistra Eiendom og/eller følge opp eventuelle avvik i budsjettet gjennom året.
Kurset vil gi deg forståelse for de forutsetninger som ligger til grunn for etablering av budsjetter samt kunnskap om konsekvenser av de valgene du gjør i prosessen. Alle kontrakter for eiendommen reguleres opp med en forventet indeksøkning.

I løpet av kurset vil du også lære å:

  • opprette budsjetter for flere år
  • angi parametre for indeksregulering og forventet omsetningsvekst
  • håndtere kontrakter som løper ut og starter i budsjettperioden
  • håndtere ledige arealer og budsjettering av disse
  • kjøre kontrollspørringer
  • analysere budsjettavvik mot faktiske inntekter og årsakssammenhenger

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.
Kurset varighet er 1 dag.

JA, jeg vil være med på kurset

Inntektsbudsjett, 29.08.2019

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse