Dato: 07.11.2019 09:00 - 15:00
Kurssted: Brynsveien 11

Kurset er for deg som jobber med innleiekontrakter og som ønsker opplæring i løsningen og hvordan den kan gi deg best mulig hjelp i ditt daglige virke. På dette kurset vil du lære å legge opp et individuelt tilpasset skrivebord for deg selv og/eller for dine kolleger. Funksjoner knyttet til etablering av varsler gjennomgås i detalj. Målsetningen er at du har nok kunnskap til å sette opp varslinger på kritiske datoer som leieslutt og opsjoner.

Videre vil kurset ta for seg et utvalg av rapporter som er tilpasset behovet for oppfølging og kontroll av alle innleide lokaler.

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.

Kursets varighet er 1 dag.

JA, jeg vil være med på kurset

Innleie – Varsel og rapportering, 07.11.2019

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse