Dato: 02.04.2020 09:00 - 12:00
Kurssted: Brynsveien 11

Kurset  vil ta for seg Grunnsystemet i Fenistra, og vil i hovedsak bestå av en gjennomgang/oppdatering på ny funksjonalitet og brukertips på følgende punkter:

  • Rapporter
  • Garantier/ Opsjoner
  • Skrivebord/Varsel
  • Ny basert på denne
  • Tomgangskontrakter
  • Parkering
  • Hendelsesoppsett
  • Kolonneoppsett / relasjonsoppsett
  • Bruk av arealer i Fenistra

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.
Kursets varighet er 3 timer.

JA, jeg vil være med på kurset

Hvordan utnytte Fenistra Eiendom best mulig, 02.04.2020

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse