Dato: 21.09.2021 09:00 - 15:00
Kurssted: På Web

Tegningskurset er for deg som skal lære å importere tegninger fra arkitekten, slik at plantegningen vises i Fenistra Eiendom, samt gi deg nødvendig kunnskap til å koble arealene mot byggets leietakere.

På denne måten vil du være i stand til å klargjøre datagrunnlaget slik at de ulike brukerne av Fenistra Eiendom får visualisert informasjon om for eksempel ledig areal, kontraktsutløp, leiebeløp og leiebeløp pr kvadtratmeter.

Kurset gir deg også innføring i mulighetene for å:

  • editere tegninger
  • skrive ut tegninger med kontraktsinformasjon og skravur i ulike skalaer
  • utføre arealberegning

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.
Kurset varighet er 1 dag.

JA, jeg vil være med på kurset

Fenistra Tegning, 21.09.2021

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse