Dato: 19.10.2021 09:00 - 15:00
Kurssted: På Web

Kurset i driftsoppfølging er for deg som skal etablere rutiner og kontrollpunkter for den enkelte eiendom. Dette inkluderer krav til kompetanse, kategorisering av avvik og rutiner for avvikshåndtering. Du vil få en praktisk innføring i hvorledes oppgaver etableres og følges opp ved rapportert avvik.

Videre vil kurset gi deg innføring i:

  • kategorisering av ressurser, både interne og eksterne
  • registrering og oppfølging av ad hoc-oppgavervarsling ved mangelfull rapportering
  • analyse av gjennomførte kontroller og avviksrapporter

Nødvendig forkunnskap er gjennomført grunnkurs i Fenistra Eiendom.
Kursets varighet er 1 dag

JA, jeg vil være med på kurset

Driftsoppfølging, 19.10.2021

Navn
Firma
Stilling
E-post
Telefonnummer
Kommentar
Vennligst fyll inn en gyldig e-postadresse